OVK – för en frisk inomhusmiljö

En OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en lagstadgad besiktning av ventilationen som görs regelbundet för att säkerställa en god inomhusmiljö – och därmed friska och nöjda boende.

Luften vi andas är livsviktig. Varje dag andas en människa in i genomsnitt 20 000 liter luft. I dagens samhälle tillbringar vi dessutom alltmer tid inomhus, vilket gör behovet av god ventilation och frisk luft än större. SIMAB har över 25 års erfarenhet av OVK och har avtal med flertalet bostadsbolag, kommunala såväl som privata, och bostadsrättsföreningar. Våra ventilationstekniker utför arbetet noggrant och effektivt – och självklart med stor respekt för folks hem och arbetsmiljö. Hos oss är du trygg.

Kontakta oss!

Vad står OVK för? 

Förkortningen OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och som namnet antyder är den lagstadgad och obligatorisk. Ändamålet med regelbundna kontroller av ventilationssystemen är förstås att säkerställa en god inomhusmiljö för alla som bor eller vistas i fastigheterna, genom att verifiera att ventilationssystemen fungerar som de ska. Ett annat syfte är att skydda själva fastigheten mot skador till följd av exempelvis fukt och mögel.   

Hur ofta ska OVK besiktning göras?

OVK-fristen avgörs av vilken typ av fastighet det gäller – men även av vilken typ av ventilationssystem som betjänar byggnaden.

  • 3 år gäller för skolor & förskolor, vårdlokaler och liknande oavsett ventilationssystem.
  • 3 år gäller även för flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- eller FTX-ventilation.
  • 6 år gäller för flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- eller S-ventilation.
  • I villor görs OVK främst vid nybyggen, innan ventilationssystemet tas i bruk. Flera fastighetsägare väljer dock att genomföra OVK regelbundet även i småhus.


Ventilationssystem – vilket har du?
Det finns många olika typer av ventilationssystem i olika typer av fastigheter. De vanligaste är följande:

  • S-ventilation = Självdragsventilation. 
  • F-ventilation = Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda. 
  • FT-ventilation = Fläktventilation där både från- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
  • FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning.

Hur går en ventilationskontroll till? 

SIMAB aviserar de boende om det förestående arbetet enligt överenskommelse med beställare/fastighetsägare. Kontrollanten börjar sedan med att noggrant granska samtliga dokument rörande fastighetens ventilationssystem, så som ritningar och instruktioner. Därpå genomförs totalflödesmätningar och kontroll av eventuella centralfläktar samt luftflödesmätningar och okulära kontroller av ventilationsdetaljer i respektive utrymme i samtliga lägenheter liksom i allmänna utrymmen. Efter avslutad kontroll görs en sammanställning av luftflöde samt anmärkningar och ett protokoll upprättas och signeras.
 

OVK protokoll skickas till kommunen 

Efter avslutad OVK skickar SIMAB protokollet till fastighetsägaren samt till kommunens byggnadsnämnd där det registreras. Byggnadsnämnden ansvarar för att tillgodose att OVK av samtliga fastigheter i kommunen blir utförda och godkända enligt rådande frister. Parallellt med detta arbetar Miljöförvaltningen för att säkerställa att rådande krav på olika typer av verksamheter upprätthålls. 

När OVK:n är godkänd får fastighetsägaren ett intyg, som sätts upp på väl synlig plats i fastigheten. 

Om en OVK blir underkänd får fastighetsägaren i regel 6 månader på sig att åtgärda anmärkningarna för att sedan påkalla en ombesiktning. SIMAB kan med fördel hjälpa till med såväl åtgärder som ombesiktning. 

Kombinera ventilationsrensning och OVK – spara tid och pengar

För att inomhusmiljön ska vara god behöver även ventilationskanalerna rengöras regelbundet. Att göra detta i samband med en OVK-besiktning är ett bra sätt att spara både tid och pengar – utan att tumma på kvaliteten. SIMAB erbjuder alltid möjligheten att kombinera OVK och rensning av ventilation. Det blir mindre logistik för er som kund och de boende störs så lite som möjligt i sin vardag. En smidig lösning.

Är det dags för OVK? 

Gör ett smart drag och kontakta oss idag så berättar vi mer!

Boka kostnadsfri konsultation och offert

Boka ut våra kundansvariga för konsultation direkt i vår bokningsportal. Besöket är gratis!

Boka ett kostnadsfritt besök för offert:
Område: Sydvästra Skåne (Malmö, Vellinge, Trelleborg, Lund, Landskrona) med omnejd.


Det går även bra att ringa oss.
040-653 44 95    Malmö
042-453 32 80    Helsingborg
0430-80 03 39    Halland
Mejl: friskahus@simab.se

Välkommen till SIMAB!

Fyll i offertförfrågan

"SIMAB är professionella och håller en bra kvalitet i både utförande och i sin dokumentation."

Riksbyggen

Martin Högstedt - Riksbyggen