Hos oss är du trygg

SIMAB är ett ventilations och sotningsföretag i Skåne och Halland. SIMAB är ett modernt företag med riktigt gamla anor. Vi har funnits och verkat länge men vårt mål har alltid varit samma – att bidra till att skapa en god och trygg inomhusmiljö.

Vårt mål – trygga fastigheter 

Vårt övergripande mål är att göra Skåne och Hallands fastigheter trygga. Bakom detta mål ligger vår övertygelse om hur viktigt det är att sotnings, brandskydds- och ventilationsarbeten utförs på ett fackmannamässigt och ändamålsenligt sätt. 

För oss på SIMAB handlar säkerhet inte enbart om att förebygga brandrisker – säkerhet är även frisk luft i våra bostäder.  

När du får besök av SIMAB kan du vara helt säker på att vi är välutbildade och kunniga yrkespersoner med lång erfarenhet.

Vår affärsidé 

SIMAB skapar en tryggare bostad och en renare inomhusluft hemma, på arbetet, i skolan till alla typer av fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i södra Sverige. Detta genom att leverera varor och tjänster inom ventilation, sotning, brandskydd samt montering av fläktar, hängrännor och ventilationsdetaljer.  

Vår vision 

Med marknadens bästa tillgänglighet och högsta servicenivå gör vi det lätt för kunder att göra affärer med SIMAB, och skapar långsiktiga kundrelationer. På SIMAB kan alla göra skillnad, och påverka sin arbetssituation. Som anställd ska du känna dig stolt att vara en del av SIMAB. SIMAB ska alltid vara det trygga valet för kunder och medarbetare. 

Vår mission 

SIMAB ska vara ett tryggt och inspirerande företag att vara anställd i, och ett riktigt roligt företag att arbeta i och göra affärer med. Vi tar alltid ansvar för utförda arbeten, och uppfyller våra åtaganden. Våra anställda och kunder ska alltid känna att det går att lita på SIMAB. 

SIMAB är sedan 2001 kvalitet och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 samt 1401:2015. SIMAB är det trygga valet.