Våra policies, certifikat och medlemskap

SIMAB är sedan 2001 kvalitet och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 samt 1401:2015. SIMAB:s ISO kvalité, miljö och arbetsmiljö-system granskas av extern revisor varje år.

Kvalitetspolicy 

SIMAB ska förebygga bränder samt bidra till en god inne- och utemiljö, och därmed skapa trygghet och säkerhet åt våra kunder. Detta ska ske genom hög kompetens, personligt ansvar samt att vi är lyhörda och anpassar oss efter våra kunders behov, krav och önskemål. 
 
Vi ska ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete och därmed förbättra och utveckla våra tjänster, samt fördjupa våra kundrelationer. 

Det är för oss en självklarhet att uppfylla lagar och krav.

Miljöpolicy 

SIMAB ska kontinuerligt minska företagets miljöpåverkan med hjälp av vårt ISO-miljöledningssystem. Detta gäller verksamhetens direkta påverkan på miljön i form av resursförbrukning, utsläpp från transporter och avfall. Men även den påverkan vi har på våra kunders miljöbelastning. 
 
Det är för oss en självklarhet att följa relevant miljölagstiftning. 

Arbetsmiljöpolicy 

Vår viktigaste uppgift beträffande arbetsmiljön är att styra verksamheten i riktning mot en säker, hälsosam och trivsam arbetssituation för alla på SIMAB. 
 
SIMAB:s arbetsmiljö ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. 

Att känna motivation för sitt arbete är viktigt. Varje medarbetare inom SIMAB ska därför ges förutsättningar att: 

  • Känna till företagets mål och vision  
  • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet  
  • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs  
  • Utveckla sin kompetens