En välsotad skorsten ger trygghet

Visst är det mysigt med en värmande brasa? Tänk dock på att hålla din skorsten sotad och ren. På SIMAB kan vi allt om sotning och brandskydd och vet hur jobbet ska utföras för att garantera allas säkerhet. Dessutom ger vi dig gärna råd och tips om hur man eldar på bästa sätt, från Trelleborg i syd till Laholm i norr.

Sotning minskar brandrisken och sparar energi 

Regelbunden sotning minskar risken för bränder. Sotningen har även betydelse för miljön och för bränsleförbrukningen – en ren panna släpper ut mindre miljöpåverkande utsläpp och drar mindre bränsle. 

SIMAB utför alla arbeten inom sotning vilket innebär att vi: 

  • Sotar eldstäder och rökkanaler 
  • Sotar din oljepanna
  • Avlägsnar hinder, t ex fågelbon, i ventilations- och skorstenskanaler 

För att enkelt boka eller omboka en tid för sotning, gå till vår bokningsportal. 

Bokningsportal

Brandskyddskontroll och sotning är olika saker 

Då en tredjedel av alla bränder i villor, radhus och fritidshus är eldstadsrelaterade, är brandskyddskontrollen en viktig del i det brandförebyggande arbetet. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i anläggningen som kan innebära risker för brand.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna.

Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska ske med lagstadgade intervall.

För att enkelt boka eller omboka en tid för en brandskyddskontroll, gå till vår bokningsportal. 

Vill du veta mer?
Läs reportaget “Så går en brandskyddskontroll till” på Sotarbloggen.