SIMAB:s integritetspolicy – GDPR

För att kunna utföra sotning, brandskyddskontroll, ventilationsarbeten, och erbjuda er våra produkter och tjänster i övrigt, behöver vi behandla era personuppgifter.  

Vi värnar om er integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. 

Genom att kontakta oss, besöka vår webbplats, beställa eller använda våra produkter eller tjänster så accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att SIMAB vid behov använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig. 

Vilken information samlar vi in? 

Denna integritetspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt. 

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier.  

Denna information kan till exempel vara: 

Personinformation:  namn, adressinformation, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats. 

Betalningsinformation:  fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation. Personnr/organisations nr. 

Information om tjänster och leveranser:  detaljer om de tjänster och produkter du eller ditt företag köper.  

Finansiell information:  kreditvärdighet 

Historisk information:  tidigare köp, utförda arbeten och betalningshistorik. 

Vad gör vi med informationen? 
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Vissa uppgifter är frivilliga och vi samlar bara in dem om du har valt att lämna dem till oss. 

Vilka personuppgifter sparar vi när du beställer produkter, tjänster eller tecknar avtal? 
Företag/Organisation, Organisationsnummer, Adressuppgifter, Faktureringsinformation, Namn, Yrkesroll, E-post, Telefonnummer. 

Vilka personuppgifter sparar vi när du kontaktar oss via webbformulär, e-post, brev eller telefon? 
Namn, företag, yrkesroll/titel, e-post, telefonnummer och meddelande. 

Vilka personuppgifter sparar vi för att kunna skicka nyhetsbrev och annan information?  
Namn, företag, e-post. 

Vilka personuppgifter sparar vi när du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar? 
Fotografier, mingelbilder, videofilmer. 

Vilka personuppgifter sparar vi när du är med i våra kundundersökningar och enkäter?  
Namn, företag, e-post, svar och omdömen, svar på frågor i löptext 

Kommer vi dela vidare din information? 
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.  

Var behandlar vi dina personuppgifter? 
Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. 

Dina rättigheter 
Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt, begära ett registerutdrag. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. 

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring. 

Cookies 
Vi använder cookies för att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt, och för att kunna förbättra den ännu mer. Men vi sparar inga IP-nummer eller liknande personuppgifter om dig. Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från SIMAB eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet (till exempel dator eller mobil). De kan sparas på två olika sätt: 

[cookie_audit columns=”cookie,description” heading=”Listan nedan beskriver cookies som används på vår webbplats.”]

Sessionscookies är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger din webbläsare eller app. 

Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller tills de går ut. 

Vi använder cookies för att samla in övergripande analytisk information om hur du använder webbplatsen, till exempel statistik över våra populäraste sidor. Med informationen vi får kan vi förbättra vår webb och våra tjänster/produkter. 

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare. 
 

Frågor


För integritetsfrågor kontakta oss på: personuppgift@simab.se