Energideklarera ditt hus

Från och med 1 januari 2009 ska alla småhus som säljs energideklareras och det ligger på säljarens ansvar. Flerfamiljshus ska energideklareras vart tionde år. Men även om du inte ska sälja just nu finns det mycket att vinna på att göra en energideklaration. 

En energideklaration ger dig svar på hur energieffektivt ditt hus är. E Energiklassen som presenteras i energideklarationen rangordnas från A till G, där A är bästa betyg. Kravet för nybyggda hus är idag energiklass C. Det är inte ovanligt att äldre hus har energiklass D eller lägre, men det behöver inte innebära att huset har brister i sin energiprestanda. Däremot kan det finnas förbättringar att göra som att se över uppvärmningen eller ventilationen. 

Så här går det till 

En ackrediterad expert från oss gör en besiktning av hela byggnaden och de områden som påverkar energianvändningen. Sedan analyseras resultatet och tar fram områden där energianvändningen kan minskas. Du får en rapport med åtgärdsförslag anpassade till just ditt hus. 

Gör en utökad kontroll 

Utökad kontroll kan gälla ventilationsrengöring/VK, (Ventilationskontroll), OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och kontroll av eldstäder. Samtliga tjänster utförs av certifierad personal. 

OBS att priset för energideklarationen inte inkluderar milersättning. 

Ladda ner blankett för energideklaration (PDF)

Maggie Crusell