Frister och taxor

Fristerna för brandskyddskontroll är framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Fristerna för sotning är framtagna av respektive kommun. De styrs dels av vilken typ av eldningsobjekt och bränsleslag det rör sig om, dels av hur mycket man eldar. Rådande Frister

Taxa Höganäs

Taxa Landskrona

Taxa Staffanstorp

Taxa Trelleborg